Jumua for Future – Khoutba auf dem Muslim Jugend Camp MJC im Dezember 2019

Freitagspredigt Jumua for Future – Khoutba auf dem Muslim Jugend Camp MJC im Dezember 2019 zum Thema Nachhaltigkeit und Umweltschutz

#Jumua_for_Future

صلاة الجمعة ب #المخيم_الإسلامي_للشباب

Jumaa Gebet beim #Muslim_Jugend_Camp

https://de-de.facebook.com/almanar.stiftung.hamburg/videos/478265272892739/